زادروز محمود پاک نیت

دهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «محمود پاک‌‌ نیت» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.