زادروز مهتاب نصیرپور

بیست و نهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «مهتاب نصیر‌پور» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.