رونمایی از جدیدترین تیزر فیلم سینمایی «طلاخون»

شهاب حسینی، حسام منظور، زهرا خوشکام و ترنم کرمانیان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«طلاخون» چهارمین فیلم سینمایی ابراهیم شیبانی است.