همنشین شعرا در خیابان کریم خان باشید!

هفت تندیس نیمکت نشین از مشاهیر و مفاخر شعر و ادب فارسی کشورمان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران در راسته انتشاراتی های خیابان کریم خان زند جانمایی و نصب شد.
تندیس سعدی، مولانا، حافظ، خیام، سنایی، فردوسی و تندیس نظامی گنجوی در مسیر خیابان کریمخان و در مقابل انتشاراتی های معروف کشور نصب شده است.

جهت نمایش ویدیو در وب سایت یا وبلاگ خود از این کد استفاده نمایید