کارگردان فیلم «دلشکسته»: خسرو شکیبایی با اصرار دیالوگ «برو با امام حسین بیا» را گفت/برای این خاندان احترام قائلم

علی روئین‌تن: یک سکانس بود که خسرو باید می‌گفت «برو با امام حسین بیا»، هر کاری کردیم سر تمرین های درخواستی این را نگفت و به من گفت بهم اعتماد کن سر فیلمبرداری این دیالوگ را می گویم و من هم قبول کردم. موقع فیلمبرداری گفت من این دیالوگ رو نمیگویم، برای این خاندان احترام قائلم و نمی توانم این حرف را بزنم. با کلی اصرار من و اینکه گفتم مسئولیتش پای من است دیالوگ را گفت.

موقعی که کار مونتاژ فیلم را انجام می دادیم، اصرار داشت سکانس را ببیند و وقتی این سکانس را دید زد زیر گریه، خیلی صحنه غریبی بود.

جهت نمایش ویدیو در وب سایت یا وبلاگ خود از این کد استفاده نمایید